Copyright © 2021 Vultima sp. z o.o. Tarnowskie Góry

NASZE MARKI

Logo Grupa Vultima Tarnowskie Góry

Polityka prywatności

 

 

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 

  1. Administratorem przekazywanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Vultima Sp. z o.o. NIP 6452550794.

  2. Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia usług drogą elektroniczną.

  3. Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji na pytania zawarte w formularzu kontaktowym przesłanym do nas za pośrednictwem strony internetowej www.grupavultima.pl

  4. Podstawą prawną jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

  5. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu udzielenia informacji na pytania skierowane do nas za pomocą formularza bądź wyjaśnienia wszystkich spraw związanych z tym pytaniem.

  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże skutkiem będzie brak możliwości korzystania z formularza kontaktowego.

  7. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany danych prosimy przesłanie maila na adres biuro@4izby.pl

  8. Jeżeli, wypełniając formularz kontaktowy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną to tym samym wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez Vultima Sp. z o.o. korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności Vultima Sp. z o.o., oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi). Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że Vultima Sp. z o.o. poinformował Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.